Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Garcia-Castellanos D., Micallef A., Estrada F., Camerlenghi A., Ercilla G., Periáñez R., Abril J.M. (2020)
Earth-science reviews, 201, 103061. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.103061. (BibTeX: garciacastellanos.etal.2020a)
Juan C., Ercilla G., Estrada F., Alonso B., Casas D., Vázquez J.T., d'Acremont E., Medialdea T., Hernández-Molina F.J., Gorini C., El Moumni B., Valencia J. (2020)
Marine Geology, 423, 106138. DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106138. (BibTeX: juan.etal.2020b)
Michaud F., Dañobeitia J., Bartolomé R., Carbonell R., Delgado Argote L., Cordoba D., Monfret T. (2020)
Geo-Marine Letters, 20, 3, 168-173. DOI: 10.1007/s003670000050. (BibTeX: michaud.etal.2020a)

Projectes