Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Garcia-Castellanos D., Micallef A., Estrada F., Camerlenghi A., Ercilla G., Periáñez R., Abril J.M. (2020)
Earth-science reviews, 201, 103061. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.103061. (BibTeX: garciacastellanos.etal.2020a)
Palanques A., Guillén J., Puiga P., (2020)
Journal of Environmental Management, 260, 110028. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.110028. (BibTeX: palanques.etal.2020a)
Poort J., Lucazeau F., Le Gala V., Dal Cin M., Leroux E., Bouzi A., Rabineau M., Palomino D., Battani A., Akhmanov G.G., Ferrante G.M., , Si Bachir R., Koptevr A., , Bellucci M., Pellen R., Camerlenghi A., Migeon S., Alonso B., Ercilla G., Yelles-Chaouche A.K., Khlystov O.M. (2020)
Marine Geology, 419, 106064. DOI: 10.1016/j.margeo.2019.106064. (BibTeX: poort.etal.2020b)

Projectes

...
...
SLATE se centra a investigar els lliscaments submarins i els riscos geològics associats com a importants riscos naturals que amenacen les infraestruc...