Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Lee S.-H., Jou H.-T., Bahk J.-J., Jun H., Moon S.-H., Kim H.-J., Horozal S., Cukur D., Um I.-K., Yoo D.-G., Urgeles R. (2021)
Geosciences Journal, 25, 93–105. DOI: 10.1007/s12303-020-0008-9. (BibTeX: lee.etal.2021a)
Tendero-Salmerón V., Lafosse M., d’Acremont E., Rabaute A., Azzouz O., Ercilla G., Makkaoui M., Galindo-Zaldivar J. (2021)
Frontiers in Earth Science, 9, 645942. DOI: 10.3389/feart.2021.645942. (BibTeX: tenderosalmeron.etal.2021a)
Yenes M., Casas D., Nespereira J., López-González N., Casalbore D., Monterrubio S., Alonso B., Ercilla G., Juan C., Bárcenas P., Palomino D., Mata P., Martínez-Díaz P., Pérez N., Vázquez J.T., Estrada F., Azpiroz-Zabala M., Teixeira M. (2021)
Marine Geology DOI: 10.1016/j.margeo.2021.106505. (BibTeX: yenes.etal.2021b)

Projectes