Membres detall

Perea Manera, Héctor

Ext.: 445789
Despatx: P-40-b
Sóc investigador en geologia amb més de 20 anys d'experiència en geociències, tant a terra com al mar, i he estat enfocat a la localització i caracterització de falles actives i perillositat sísmica. He treballat en un ampli conjunt de línies de recerca en tectònica activa, des de sismotectònica regional fins a estudis de trinxeres paleosismològiques. Com a resultat, tinc una àmplia experiència en la caracterització de l'activitat de falles del Quaternari, anàlisi sismotectònica i paleosismelògica, estratigrafia i interpretacions de perfils sísmics, per extreure'n la major quantitat d'informació significativa possible per ser utilitzada en estudis de perillositat sísmica. A més, tinc coneixements en cartografia geomorfològica i geològica quaternària en diversos ambients geològics (p.e. processos glacials o fluvials).

A terra, he estat treballant en geomorfologia del paisatge i quantificació morfomètrica, l'anàlisi de trinxeres paleosismològiques i la relació entre terratrèmols, històrics o instrumentals, i falles. Al mar, he liderat i participat en diferents creuers per adquirir dades batimètriques d'alta resolució (AUV i muntades en embarcacions) i sísmica de penetració profunda i d'alta resolució (des de muntada en embarcacions fins a multicanal). A més, he analitzat, processat i interpretat dades batimètriques i sísmiques d'alta resolució per identificar falles actives submarines i determinar seqüències sismoestratigràfiques per caracteritzar esdeveniments de deformació relacionats amb falles.

He treballat en falles lentes normals, inverses i de direcció a la Península Ibèrica a mar i a terra (Cordillera Costaneres Catalanes, Zona de Cisalla de les Bètiques Orientals, Massís Ibèric, Mediterrani Occidental, Golf de Cadis i Mar d'Alborán) i Amèrica del Sud, del Nord y Central (marge del sud de Califòrnia, el Cinturó Volcànic Transmexicà a Mèxic i la Serralada de Santa Marta a Colòmbia).

Línies de recerca: Sismotectònica, evolució tectònica recent i geomorfologia tectònica, caracterització del cicle sísmic de falles, paleosismologia, perillositat sísmica, cartografia geològica i geomorfològica, interpretació sísmica geològica i SIG.