Projectes

Els filtres actuals son: Any inici = 1995

GUANCHE

ESTRUCTURA DE LA CORTEZA Y MANTO EN LAS ISLAS CANARIAS INTEGRANDO OBSERVACIONES EN EL FONDO MARINO
Període: del 2021 al 2024
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: A. Villaseñor
Correu-e de contacte: antonio.villasenoratcsic.es

ICEFLAME

IMPACTO DEL RETROCESO DEL CASQUETE GLACIAR Y CONTROLES GEOLóGICOS EN LA DINáMICA DE FLUJO DE FLUIDOS DEL MARGEN CONTINENTAL DE LA PENíNSULA ANTáRTICA
Període: del 2021 al 2024
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es

TURBOMUD

UD VOLCANISM AND TURBIDITES OCCURRENCE AS JOINT TOOLS TO IDENTIFY PALEOEARTHQUAKES IN THE GULF OF CADIZ AND ADJACENT ABYSSAL PLAINS
Període: del 2022 al 2024
Entitat financiadora: UNION EUROPEA
Coordinador: E. Gràcia
Correu-e de contacte: egraciaaticm.csic.es

 

Projectes acabats

ASESORíA E INTERPRETACIóN DE LOS DATOS DE GEOFíSICA Y GEOMORFOLOGíA MARINOS

Període: del 2021 al 2023
Entitat financiadora: TECNOAMBIENTE SL
Coordinador: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

HABBIS

ECO-HYDRODYNAMICS OF COLD WATER CORAL HABITATS ACROSS INTEGRATED SPATIAL SCALES
Període: del 2020 al 2023
Entitat financiadora: UNION EUROPEA
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

SISMO 2

ESTUDIO DE SISMICIDAD BASE & MONITORIZACIóN
Període: del 2021 al 2023
Entitat financiadora: REPSOL EXPLORACION S.A
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

\"MEDUSA - I MEDITERRANEAN UNDERWATER SEAFLOOR ANALYSIS\"

Període: del 2022 al 2023
Entitat financiadora: AFR-IX Telecom SA
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

SISMO

ESTUDIO DE LA SISMICIDAD BASE & MONITORIZACIóN
Període: del 2021 al 2023
Entitat financiadora: REPSOL EXPLORACION S.A
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

SHAREMED

\"SHARING AND ENHANCING CAPABILITIES TO ADDRESS ENVIRONMENTAL THREATS IN MEDITERRANEAN SEA \"
Període: del 2019 al 2022
Entitat financiadora: COMISION EUROPEA
Coordinador: X. García
Correu-e de contacte: xgarciaaticm.csic.es

VICO

CENTINELAS DE LA COSTA
Període: del 2021 al 2022
Entitat financiadora: FECYT
Coordinador: G. Simarro
Correu-e de contacte: simarroaticm.csic.es

ABRIC

IMPACTOS DERIVADOS DE LA RESUSPENSIóN DE SEDIMENTOS POR PESCA DE ARRASTRE SOBRE COMUNIDADES BENTONICAS PROFUNDAS
Període: del 2019 al 2021
Entitat financiadora: MCIYU
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

MOCCA

MORFODINAMICA DE PLAYAS PROTEGIDAS EN EL MEDITERRANEO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO OBSERVACIONES
Període: del 2019 al 2021
Entitat financiadora: MCIYU
Coordinador: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

KIGAM

SIMULATION 01 FAULTING, LANDSLIDES AND SUBSEQUENT TSUNAMIS IN THE ULLEUNG BASIN
Període: del 2021 al 2021
Entitat financiadora: KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MINERAL RESOURCES
Coordinador: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es

GEOMARGEN-6

GEOMARGEN-6 MEDITERRáNEO ORIENTAL
Període: del 2019 al 2021
Entitat financiadora: REPSOL EXPLORACION SA
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

PSI

SISTEMA DE MONITORIZACIóN PARA LA PROTECCIóN Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE INFRAESTRUCTURAS DE CABLE SUBMARINO (PSI)
Període: del 2021 al 2021
Entitat financiadora: MICINN/MRR
Coordinador: A. Ugalde
Correu-e de contacte: a.ugaldeatcmima.csic.es

GEOMARGEN 5

PROYECTO DE INVESTIGACIóN CONSISTENTE EN RECOPILACIóN, REPROCESAMIENTO E INTERPRETACIóN DE INFORMACIóN SíSMICA, E INTEGRACIóN EN MODELOS GEOLóGICOS DE ESCALA REGIONAL.
Període: del 2019 al 2021
Entitat financiadora: REPSOL EXPLORACION
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

GALP-ABRIC

LAS COMUNIDADES BENTóNICAS PROFUNDAS DEL CAñóN SUBMARINO DE BLANES, PATRIMONIO NATURAL DE LA COSTA BRAVA
Període: del 2021 al 2021
Entitat financiadora: GENCAT
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

INGESTION

INGESTION AND SAFE-KEEPING OF MARINE DATA
Període: del 2019 al 2021
Entitat financiadora: MARIS. MARIENE INFORMATIE SERVICE B.V
Coordinador: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

SLATE

SUBMARINE LANDSLIDES AND THEIR IMPACT ON EUROPEAN CONTINENTAL MARGINS
Període: del 2017 al 2021
Entitat financiadora: Comisión europea
Coordinador: Katrin Huhn (MARUM – Uni Bremen)
Investigador principal ICM: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es
Resum: Veure

SLATE se centra a investigar els lliscaments submarins i els riscos geològics associats com a importants riscos naturals que amenacen les infraestructures marines i les regions costaneres d'Europa. Els lliscaments submarins poden ser molt més grans que qualsevol lliscament terrestre i poden produir tsunamis els efectes dels quals de llarg abast poden rivalitzar amb els produïts per terratrèmols-tsunamis i que amenacen les costes europees cada vegada més poblades. Fins i tot els petits lliscaments de terra poden danyar instal·lacions molt costoses i d'importància crítica per al fons marí. Per exemple, els oleoductes utilitzats per a la recuperació de petroli i gas o els cables de telecomunicacions que ara transporten més del 95% de les dades mundials. Els lliscaments submarins més grans i perillosos ocorren en gradients baixos de <2 ° que són gairebé sempre estables en terra. No obstant això, les diferències fonamentals entre la falla del pendent a la terra i el fons marí són encara poc conegudes i segueixen sent un gran desafiament.

EMODNET HRSM II

EMODNET HIGH RESOLUTION SEABED MAPPING II EASME/EMFF/2017/1.3.2/S12.791269
Període: del 2019 al 2021
Entitat financiadora: SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE
Coordinador: E. Gràcia
Correu-e de contacte: egraciaaticm.csic.es

GRUP RECERCA 2017

GRUP DE PROCESSOS LITORALS I OCEANICS
Període: del 2017 al 2020
Entitat financiadora: GENCAT
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

SEAL

SISMICIDAD ASOCIADA A LA EXTRACCIóN Y ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN ESPAñA
Període: del 2018 al 2020
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: A. Villaseñor
Correu-e de contacte: antonio.villasenoratcsic.es

BLUEMED

BLUEMED
Període: del 2016 al 2020
Entitat financiadora: Unión Europea
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es
Resum: Veure

La iniciativa BLUEMED ofereix un marc estratègic per treballar per un Mar Mediterrani sa, productiu i resistent, millor conegut i valorat. Està dissenyat per aprofitar tot el potencial dels sectors marins i marítims, estructurant la cooperació transnacional per crear noves ocupacions "blaves" i promoure i millorar el benestar social, la prosperitat sostenible i l'estatus ambiental de la regió.

USIRI-1

ESTUDIO DE INVESTIGACIóN CIENTíFICO-TéCNICA CONSISTENTE EN LA ADQUISICIóN DE DATOS DE INFORMACIóN SISMOLóGICA Y SU PROCESAMIENTO.
Període: del 2019 al 2020
Entitat financiadora: EUSKONTROL SA
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

FAUCES

FACTORES DE RIESGO GEOLóGICO ASOCIADO A CABECERAS DE CAñONES SUBMARINOS EN LOS MARGENES CONTINENTALES MEDIERRáNEOS DEL SUR DE IBERIA
Període: del 2016 al 2019
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: David Casas (IGME-Madrid)
Investigador principal ICM: .
Resum: Veure

El projecte FAUCES proposa abordar l'estudi dels factors de risc geològic, amb especial èmfasi en les inestabilitats sedimentàries, associat a tres capçaleres de canons submarins localitzats en els marges continentals mediterranis del sud d'Iberia. La hipòtesi de treball del projecte és que les capçaleres dels canons Almanzora-Alies-Garrucha en el marge continental de Palomares, i La Línia i Guadiaro en el marge de Alborán, suposen una amenaça, per la seva proximitat a la línia de costa juntament amb la seva localització succinta i configuració morfosedimentaria activa. Es tracta d’un projecte coordinat amb dos subprojectes, que involucra a 30 investigadors i que pretén reforçar un esquema ja consolidat de cooperació científica nacional i internacional que focalitzi els seus esforços en els riscos geològics marins. Els subprojectes 1 (coordinador) i 2 estan dissenyats per conjugar diferents perfils científics d'investigadors amb una dilatada experiència en disciplines aplicables a riscos geològics marins. Per a la consecució d'aquest projecte es planteja una aproximació pluridisciplinar, integrant dades geològiques i geotècnics de les tres àrees d'estudi mitjançant l'adquisició de diferents sèries de dades (acústics, sísmics, sedimentològics, geotòcnics i mesures in-situ). Aquesta aproximació s'organitza en tres objectius específics: 1) determinar la geomorfologia i evolució geològica durant el Quaternari de les capçaleres de canyons, així com els seus processos i factors de control; 2) analitzar l'estabilitat dels seus talusos mitjançant la caracterització sedimentària, geotècnica i modelització; i 3) l'establir els principals elements i processos geològics en les capçaleres de canyó que poden representar un risc en potència. FAUCES té el suport de diverses empreses i entitats: Telefónica Espanya, l'Agència Pública de Ports d'Andalusia, la Demarcació de Costes d'Andalusia Atlántico (MAGRAMA) i Lyra enginyeria. Cal destacar la col·laboració amb l'empresa IGEOTEST que permetrà a l'equip del projecte obtenir mesures in-situ (piezocono marí-CPTU) que representen un salt qualitatiu i d'innovació en l'aproximació a l'estudi dels riscos geològics marins.

SOUND 2019

TRABAJO DE INVESTIGACIóN SOBRE MéTODOS SíSMICOS AVANZADOS TITULADO \"SOUND 2019\"
Període: del 2018 al 2019
Entitat financiadora: REPSOL, SA
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

SHAREMED

SHARING AND ENHANCING CAPABILITIES TO ADDRESS ENVIRONMENTAL THREATS IN MEDITERRANEAN SEA
Període: del 2019 al 2019
Entitat financiadora: COMISION EUROPEA
Coordinador: X. García
Correu-e de contacte: xgarciaaticm.csic.es

GALP-PORTES

EVALUACIóN DE LA REDUCCIóN DE LA RESUSPENSIóN DE SEDIMENTOS MARINOS EN LOS CALADEROS DE PESCA DERIVADA DEL CAMBIO DE PUERTAS DE ARRASTRE.
Període: del 2019 al 2019
Entitat financiadora: GENERALITAT DE CATALUNYA
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

GEOMARGEN-4

TECTóNICA ACTIVA DEL DOMINIO DEL GOLFO DE CáDIZ Y BAJO GUADALQUIVIR
Període: del 2017 al 2019
Entitat financiadora: PETROLEUM OIL & GAS ESPAÑA, S.A.
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

PALEOSEISQUAKE

NEW APPROACHES IN SUBAQUEOUS PALEOSEISMOLOGY USING HIGH-RESOLUTION SEISMICS TO DERIVE SINGLE NET PALEOEARTHQUAKES DISPLACEMENT AND TO CHARACTERIZE THE SEISMIC CYCLE ON ACTIVE FAULTS
Període: del 2016 al 2019
Coordinador: E. Gràcia
Correu-e de contacte: egraciaaticm.csic.es

EMODnet

EMODNET INGESTION DATA AND SAFE-KEEPING OF MARINE DATA
Període: del 2016 al 2019
Entitat financiadora: European Comission
Coordinador: Dick Shaap (MARIS)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es
Resum: Veure

The European Marine Observation and Data Network (EMODnet) consists of more than 160 organisations that together work on assembling, harmonising and making marine data, products and metadata more available to public and private users. This Data Ingestion portal facilitates additional data managers to ingest their marine datasets for further processing, publishing as open data and contributing to applications for society. The EMODnet members are national and regional marine and oceanographic data repositories and data management experts from Europe. They have arrangements and infrastructures in place at national, international and European level for providing long term stewardship and access to marine and oceanographic data as collected by research, monitoring and survey programmes from more than a thousand data originators from public, research and private sectors. The speed and the ease with which users can identify, locate, access, exchange and use data and information about the oceans and seas are the keys to the success of community marine research projects and to effective support of marine economic and marine management activities. The EMODnet Data Ingestion portal seeks to identify and to reach out to other potential providers in order to make their data sets also part of the total offer. It aims at streamlining the data ingestion process so that data holders from public and private sectors that are not yet connected to the existing marine data management infrastructures can easily release their data for safekeeping and subsequent distribution through EMODnet. This will enrich the total offer for all types of users and conform to the EMODnet motto 'collect data once and use it many times'.

ABIDES

VALORACIóN DE LOS IMPACTOS DE LA PESCA DE ARRASTRE EN LOS SEDIMENTOS MARINOS PROFUNDOS
Període: del 2016 al 2018
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

FRAME

FORMACIóN DE LOS DOMINIOS GEOLóGICOS EN EL MARGEN OESTE DE IBERIA Y LA REACTIVACIóN DE SUS LíMITES TECTóNICOS
Període: del 2016 al 2018
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

INSIGHT

CARACTERIZACIóN DE GRANDES ESTRUCTURAS SISMOGéNICAS Y TSUNAMOGéNICAS DEL GOLFO DE CáDIZ CON TECNOLOGíAS DE MUY ALTA RESOLUCIóN
Període: del 2016 al 2018
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es
Resum: Veure

Grans terratrèmols, esllavissaments submarins i els tsunamis que aquests poden originar representen riscos geològics que produeixen gran inquietud a la societat, ja que poden afectar les economies de diversos països i punir poblacions costaneres. Els exemples més coneguts d'aquest tipus d'esdeveniments són els terratrèmols de 2004 al nord de Sumatra i el de 2011 a Tohoku. No obstant això, terratrèmols de magnitud> 7.0 en zones de deformació tectònica relativament lenta, amb períodes de retorn llargs, com és la part externa del Golf de Cadis (Marge SO d'Iberia), també poden tenir un impacte significatiu. Un d'aquests casos és el terratrèmol de Lisboa de 1755, els esllavissaments submarins relacionats i el tsunami resultant. L'ocurrència de sismes i esllavissaments submarins, capaços de desencadenar tsunamis catastròfics implica que el Golf de Cadis és una de les zones amb un major risc geològic a Europa. La migració de fluids en el subsòl marí també ha estat àmpliament documentada al Golf de Cadis. Aquests fluids estan fortament relacionats amb el cicle sísmic i l'ocurrència d'esllavissades submarines. Actualment, però, no tenim una comprensió apropiada de les zones de ruptura ni de l'estat d'esforç de les falles i sediments en els quals es van originar aquests esdeveniments catastròfics. La gran profunditats d'aigua, la poca precisió en la localització de terratrèmols de magnitud moderada a elevada, la manca de comprensió de la hidrologia del subsòl marí i les poques datacions en les seqüències sedimentàries de la part externa del Golf de Cadis impedeixen una comprensió adequada de la ubicació i característiques de les ruptures dels terratrèmols i esllavissaments submarins. La nostra hipòtesi de treball és que aquesta comprensió només es pot adquirir mitjançant l'ús d'eines d'ultra-alta resolució (UAR) capaces de caracteritzar en 3D falles, esllavissaments submarins i estructures d'evacuació de fluids, en aigües profundes com les del Golf de Cadis. INSIGHT aborda aquest problema mitjançant l'ús de tècniques de UAR, que són l'estat-de-l'art, com la microbatimetría i els perfils del subsòl marí de UAR obtinguts des de vehicles submarins autònoms, dades sísmiques 3D, inspecció visual del fons marí mitjançant vehicles submarins robòtics i mostreig amb testimonis de gran longitud tipus Calypso. Els nostres objectius són 1) Cartografiar en detall les falles actives de major potencial sismogènic, 2) Determinar amb precisió els paràmetres sísmics d'aquestes falles, 3) Caracteritzar els esllavissaments submarins associats, 4) Avaluar la probabilitat d'activació recent d’esllavissaments submarins, 5) Determinar la presència de flux de fluids actiu i la seva relació amb els riscos geològics i, finalment, 6) Avaluar el potencial sismogènic i tsunamigènic de les principals estructures analitzades. A l’acabament del projecte, tindrem les eines, informació i coneixement necessaris per abordar millor els riscos geològics en aquesta àrea del SO d'Iberia, i una millor comprensió en termes de processos dels mecanismes que resulten en aquests riscos geològics.

KIGAM

FULFILLMENT OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT ENTITLED \"FAULTING,LANDSLIDES AND SUBSEQUENT TSUNAMIS IN THE ULLEUNG BASIN
Període: del 2018 al 2018
Entitat financiadora: KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MINERAL RESOU
Coordinador: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es

SOUND

TRABAJO DE INVESTIGACIóN SOBRE MéTODOS SíSMICOS AVANZADOS TITULADO SOUND
Període: del 2017 al 2018
Entitat financiadora: REPSOL, SA
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

E-FIRE

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL PROYECTO NSF-PIRE ¿EXTERRA FIELD INSTITUTE AND RESEARCH ENDEAVOR?
Període: del 2015 al 2018
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: Carlos Jesús Garrido Marín (IACT)
Investigador principal ICM: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

VANDELLOS

ACTUALIZACIóN DE LA CARACTERIZACIóN SíSMICA DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAñOLAS
Període: del 2017 al 2018
Entitat financiadora: IBERDROLA
Coordinador: R. Bartolomé
Correu-e de contacte: rafaelaticm.csic.es

CODOS Phase2

CODOS-FASE2 ES EL DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGíAS GEOFíSICAS PARA LA OBTENCIóN DE PROPIEDADES FíSICAS DEL SUBSUELO
Període: del 2015 al 2017
Entitat financiadora: REPSOL SERVICES COMPANY
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

ZIP

ZOOMING IN BETWEEN PLATES: DECIPHERING THE NATURE OF THE PLATE INTERFACE IN SUBDUCTION ZONES.
Període: del 2013 al 2017
Entitat financiadora: FP7-PEOPLE-2013-INT UE
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

ORCID

BARCELONA CENTER FOR SUBSURFACE IMAGING (BARCELONA CSI)
Període: del 2014 al 2016
Entitat financiadora: Generalitat de Catalunya
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

GEOMARGEN-III

ADQUISICIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS SISMOLÓGICOS DE LA CUENCA DE TARFAYA
Període: del 2014 al 2016
Entitat financiadora: RIPSA
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

HADES 1

HAZARDS IN THE AEGEAN: IN-DEPTH EXPERIMENT TO STUDY TECTONIC STRUCTURE AND SEISMIC ACTIVITY
Període: del 2012 al 2016
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es
Resum: Veure
La conca del Mediterrani ha afavorit el naixement i desenvolupament de grans civilitzacions gràcies als seus abundants recursos naturals i en l'actualitat es troba altament poblada. No obstant això, la regió Mediterrània també està sota amenaça de nombrosos riscos geològics (geo-riscos) que en el passat recent han arribat a destruir comunitats senceres. El projecte proposa una recerca bàsica sobre les interrelacions entre tectònica, magmatisme i dinàmica sedimentària, i com aquests processos influencien els geo-riscos, a la zona Mediterrània tectònicament més activa: la conca del Egeu.

La conca de l’Egeu ha estat seleccionada com a laboratori natural perquè és geodinàmicament molt activa, amb vulcanisme d'arc actiu i la sismicitat més alta del domini Mediterrani. Allí, els geo-riscos ocorren a un ràtio més alt, i possiblement es poden estudiar millor durant la durada limitada d'aquest projecte. La regió té fallament cortical actiu i vulcanisme i ha estat afectada per terratrèmols i tsunamis, documentats en el registre històric. Concretament, el sub-projecte 1 està enfocat a un estudi de més alta resolució i profunditat més succintes de la tectònica a escala cortical i la dinàmica sedimentària, incloent estructura i estil del fallament, activitat de llarg terme en sistemes de falles, taxa de lliscament, paleo-sismologia marina, i dinàmica sedimentària induïda sismicament.

Els resultats del projecte serviran com una base de dades per EMSO, la iniciativa de la UE per implementar observatoris permanents submarins dins de les aigües de l'EU per estudiar, entre altres temes, els geo-riscos submarins. Aquest Projecte Coordinat establirà l'enquadrament tectònic d'un àrea que EMSO té seleccionada com a prioritària pel monitoratge. El mar Hel·lènic i particularment l’Egeu a l'àrea que es pretén estudiar en aquest projecte, estan proposades per a la instal·lació de tres observatoris submarins (www.emso-eu.org/).

HADES-2

HAZARDS IN THE AEGEAN: IN-DEPTH EXPERIMENT TO STUDY TECTONIC STRUCTURE AND SEISMIC ACTIVITY
Període: del 2012 al 2016
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: X. García
Correu-e de contacte: xgarciaaticm.csic.es
Resum: Veure
El projecte HADES proposa una recerca bàsica sobre les interrelacions entre tectònica, magmatisme i dinàmica sedimentària, i com aquests processos influencien els geo-riscos, a la zona Mediterrània tectònicament més activa: la conca de l’Egeu.

Més concretament el subprojecte 2, estudiarà l'estructura a gran escala i les propietats físiques de la litosfera que subdueix, la cunya mantèl·lic, la litosfera cavalcant i l'activitat sísmica a través de tot el sistema, per analitzar el seu paper en la distribució d'esforços, fusió mantèl·lica, vulcanisme d'arc i tectònica.

Per resoldre els objectius del projecte, es proposa l'adquisició de dades geofísiques i geològiques. Per estudiar els processos geològics actius i geo-riscos relacionats, es prendran una sèrie de dades multidisciplinàries incloent-hi sísmica de reflexió multicanal, sísmica de gran angle, perfilador de fons, batimetria de multi-feix, testimonis de sediment, dades electromagnètiques terrestres i marines, i s'instal•larà una xarxa per al registre de terratrèmols. Val la pena destacar que alguns dels mètodes que s’utilitzaran, com la magnetotelúrica marina no han estat fets servir en projectes liderats des d'Espanya amb anterioritat.

SHAKE

SEARCHING THE RECORD OF PAST EARTHQUAKES IN SOUTH IBERIA: ADVANCED TECHNOLOGIES IN TERRESTRIAL AND MARINE PALEOSEISMOLOGY
Període: del 2012 al 2016
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: Masana Closa, Eulàlia (Universitat de Barcelona)
Investigador principal ICM: E. Gràcia
Correu-e de contacte: egraciaaticm.csic.es
Resum: Veure

Imatge cedida per Eulalia Gracia
L'estudi de paleosismes és essencial en la valoració de la perillositat sísmica. La paleosismologia determina el potencial sísmic d'una falla en base a la interpretació del registre geològic. La seva força radica en que cobreix períodes molt més llargs que els catàlegs sísmics històrics o instrumentals. Els conceptes de la paleosismologia s'estan exportant al medi marí, ja que les costes són zones molt poblades i vulnerables, sovint amenaçades per terratrèmols i tsunamis generats per falles submarines.
La finalitat del projecte SHAKE és caracteritzar el potencial sísmic de falles del Sud d'Ibèria a terra (SP1, UB) i a mar (SP2, UTM-CSIC) amb màxima precisió possible, i amb especial èmfasi en l’obtenció d’índexs de lliscament (slip-rates). A la part marina, es proposa utilitzar una combinació de tècniques avançades en paleosismologia, integrant els resultats obtinguts prèviament.
Concretament es realitzarà a) Mesura sistemàtica dels desplaçaments verticals i horitzontals a partir de malles (pseudo-3D) de perfils sísmics d'alta resolució recentment adquirits en falles del Mar de Alboran i Golf de Cadis, la qual cosa permetrà obtenir els paràmetres sísmics de falles i els seus slip-rates acumulats, i b) Utilització d'un vehicle operat remotament, com el ROV Victor 6000, en àrees seleccionades de les falles per dur a terme una cartografia micro-batimètrica i foto-mosaic 3D (OTUS) dels escarpaments de falla, observacions de vídeo i mesures / mostres in situ. Aquestes dades permetran identificar ruptures del fons associades a terratrèmols recents, detecció d'esdeveniments sísmics concrets, reconèixer i datar paleosismes individuals i obtenir les components verticals i direccionals d'esdeveniments sísmics anteriors (p.e. salt cosísmic). Al llarg dels escarpaments de falles actives, podria ocórrer un escapament de fluids, de manera que en aquests casos es preveu realitzar una caracterització física i biològica dels hàbitats i ecosistemes associats.

Els resultats científics de SHAKE tindran impacte en la comunitat paleosísmica nacional i internacional. Les dades marines i terrestres s'analitzaran per separat i els nostres resultats contribuiran a obtenir models més realistes de perillositat sísmica i de tsunamis en el Sud d'Ibèria. A més, el projecte SHAKE representarà un avenç en introduir i adaptar un nombre significatiu de noves tècniques en paleosismologia, així com en la formació d'investigadors en aquestes tecnologies específiques.

ECOWED

ACOPLAMIENTO PELAGO-BENTóNICO EN EL MODULADOR CLIMáTICO ANTáRTICO: REACCIONES ECOLóGICAS AL CAMBIO CLIMáTICO EN EL MAR DE WEDDELL, ANTáRTIDA
Període: del 2013 al 2015
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: J. Isla
Correu-e de contacte: islaaticm.csic.es
Resum: Veure

Foto cedida per Enrique Isla
El Mar de Weddell (MW) en la Antártida, tiene un papel muy importante en la regulación del clima global y a su vez, varios procesos marinos que en él ocurren están determinados por la variación climática. En el marco de esta estrecha relación, el MW presenta a lo largo de su costa diferentes reacciones al cambio climático que van desde cambios drásticos desarrollados en pocos días (e.g., colapso de plataformas de hielo en la Península Antártica) a cambios casi imperceptibles a lo largo de décadas (e.g., desprendimiento de témpanos desde la línea de costa en el sureste). Este gradiente de intensidad tiene efectos diferentes sobre el bentos local que representa una biomasa tan abudante y diversa como la de los arrecifes coralinos de latitudes tropicales.

El proyecto ECOWED propone estudiar el acoplamiento pelago-bentónico en el MW para conocer la forma en que el cambio climático actual, que tiene un ritmo sin precedente, afecta las comunidades bentónicas y como estas responden su presión. El amplio gradiente de cambios y la velocidad con que está ocurriendo demandan una acción científica rápida. ECOWED plantea dos expediciones, en los veranos australes de 2013 y 2014, a tres zonas diferentes del MW aparentemente afectadas con diferente intensidad por el cambio climático. De Oeste a Este, la zona de las plataformas de hielo Larsen A, B y C (una de las áreas más sensibles al cambio climático a nivel mundial), la de la depresión Filchner y Austasen (donde se han observado anomalías positivas de temperatura muy pequeñas). Este gradiente proporcionará una cobertura espacial muy completa y, por su difícil acceso, difícil de conseguir, lo que también representa una oportunidad única de poder trabajar en estas zonas dentro del marco del mismo proyecto .

Los principales objetivos del ECOWED son: 1. Analizar las relaciones entre cambio climático antropogénico (CCA), acoplamiento pelago-bentónico y ciclos biogeoquímicos, con base en las diferencias regionales del MW. 2. Analizar como el acoplamiento pelago-bentónico determina la estructura y composición de las comunidades bentónicas. 3. Analizar las reacciones del sistema bentónico dentro del MW a cambios ambientales en zonas con diferentes influencias del CCA. 4. Estudiar la biodiversidad de las comunidades bentónicas de las diferentes áreas del MW con especial interés en esponjas y cnidarios que tienen un papel estructural clave en las comunidades antárticas.

FORMED

FORMAS DE FONDO Y SU DINÁMICA ACTUAL EN EL MARGEN CONTINENTAL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL
Període: del 2013 al 2015
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es
Resum: Veure

Imatge cedida per Jorge Guillén
El projecte FORMED planteja caracteritzar les formes de fons de gran escala (> 1 m) del marge continental Mediterrani espanyol, basant-se en l'estudi de la seva morfologia i dels processos actuals implicats en la seva formació i evolució. A partir de la base de dades de batimetria multifeix, pertanyent a la Subsecretaría de Pesca i a altres institucions es farà una classificació dels tipus de formes de fons basada en les seves característiques morfomètriques. A la vegada, es proposa el monitoratge dels processos hidrodinàmics i del transport de sediments en la capa límit de fons en casos particulars.

En concret, es proposa estudiar els processos ona-corrent associats amb la formació de dunes en la zona costanera (delta de l'Ebre), d’ones internes potencialment relacionades amb "sediment waves" de prodelta (prodelta del Llobregat), del talús continental (Golf de València) i de corrents profundes contornitiques com un mecanisme possible per explicar la formació de "sediment waves" a la base del talús continental (al nord Menorca). L'anàlisi de la interacció entre formes de fons i forçament hidrodinàmic es complementarà amb l'aplicació de models de transport de sediments i de mecanismes de formació de formes de fons i amb assaigs en un canal hidràulic. Finalment, a les zones del delta de l'Ebre i el Cabo de Palos les formes de fons s’analitzaran com a hàbitats específics, caracteritzats per les seves comunitats i hàbitats bentònics. Addicionalment, es proposaran aplicacions per a la cartografia d'hàbitats per la integració de dades físiques, geològiques i biològiques com una eina útil en la gestió del medi marí.

En última instància, els resultats del projecte proporcionaran una visió regional de formes de fons del Mediterrani espanyol, així com una anàlisi detallada d'aquelles en què hi ha més incertesa sobre els processos relacionats amb la seva formació. Aquests resultats poden ser un canvi en la nostra percepció dels principals mecanismes de formació i ritmes d’evolució de les formes del fons. La utilització conjunta de l'excel·lent base de dades morfològiques existent i d’avançada instrumentació (trípode bentònic, cadenes de termistors, plataformes multiparamètriques, vehicles submergibles operats remotament (AUV, ROV), etc.) ofereixen l'oportunitat d'integrar dades de diferents fonts per a una millor comprensió dels processos relacionats amb el desenvolupament de formes de fons de gran escala.

La publicació d'un Atles d’aquestes formes de fons permetrà l'accés a la comunitat científica i la societat en general als coneixements existents sobre aquest tema.

MOWER

EROSIVE FEATURES AND ASSOCIATED SANDY DEPOSITS GENERATES BY THE MEDITERRANEAN OUTFLOW WATER AROUND IBERIA: PALEOCEANOGRAPHIC, SEDIMENTARY & ECONOMIC IMPLICATIONS
Període: del 2013 al 2015
Entitat financiadora: MINECO
Coordinador: Francisco Javier Hernández-Molina (Universidad de Vigo)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es
Resum: Veure

El Proyecto MOWER, de carácter multi- e inter-disciplinar, tiene como objetivo principal identificar y estudiar los rasgos erosivos (terraza más canales) y depósitos sedimentarios asociados (contornitas arenosas) generados por la Masa de agua Mediterránea de Salida (Mediterranean Outflow Water, MOW) alrededor del talud medio de Iberia y su evolución Pliocena y Cuaternaria. Este objetivo implica directamente el estudio de los procesos longitudinales (contorníticos) asociados a la MOW y transversales (flujos turbidíticos, flujos de derrubios, etc.) en la estructuración y evolución del margen de Iberia. El proyecto está directamente relacionado con la reciente expedición denominada IODP Expedition 339 (Noviembre 2011 a Enero 2012) del Programa Integrado de Perforación Oceánica (Integrated Ocean Drilling Program – IODP).

El análisis y estudio de datos obtenidos en la Expedición IODP-339, junto a nuevos datos de dos áreas del talud continental de los márgenes alrededor de Iberia (Golfo de Cádiz y oeste de Portugal) en contextos geológicos diferentes pero relacionados regionalmente y de datos previos obtenidos en el marco de proyectos anteriores o bien cedidos por diversas empresas, permitirá un nuevo conocimiento de la evolución de nuestros márgenes continentales con importantes implicaciones conceptuales y aplicadas. Los objetivos concretos son: 1) Caracterizar la influencia y control a gran escala del margen continental previo y durante al desarrollo de los rasgos erosivos y depósitos contorníticos arenosos asociados; 2) Establecer la evolución de los rasgos erosivos y depósitos contorníticos arenosos asociados a escala Plioceno y Cuaternario abordando especialmente los aspectos sedimentológicos y los riesgos geológicos deducidos de dicha evolución; y 3) Determinar los procesos sedimentarios, oceanográficos y paleoceanográficos más recientes.

El proyecto MOWER contempla por primera vez de manera específica una línea de investigación muy innovadora con objetivos científicos en relación con los rasgos erosivos y depósitos contorníticos arenosos asociados muy poco conocidos hasta la actualidad, y sus resultados tendrán importantes implicaciones científicas asociadas a procesos submarinos activos, estratigráficos, sedimentológicos, paleoceanográficos, paleoclimatológicos, en riesgos geológicos, e implicaciones económicas por su relación directa con posibles yacimientos minerales y energéticos. La estrecha colaboración con diversas empresas no sólo respalda la aplicabilidad del proyecto sino que asegura la transferencia de los resultados esperables.

GEOMARGEN-II

ADQUISICIóN, PROCESADO E INTERPRETACIóN DE LOS DATOS DEL RELIEVE DEL FONDO OCEáNICO EN EL áREA DE LA PLATAFORMA Y TALUD CONTINENTAL SUPERIOR DE TúNEZ
Període: del 2013 al 2015
Entitat financiadora: REPSOL EXPLORACIÓN, S.A.
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

BUS2

PROPAGACIóN NO LINEAL DE OLAS Y CORRIENTES DESDE AGUAS PROFUNDAS A AGUAS SOMERAS, CON IMPLICACIONES EN EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
Període: del 2012 al 2014
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: G. Simarro
Correu-e de contacte: simarroaticm.csic.es

CO-DOS

SEGUIMIENTO GEOFíSICO DEL COFINAMIENTO GEOLóGICO DE CO2.
Període: del 2010 al 2014
Entitat financiadora: REPSOL Exploración S.A.
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

CORIBAR-ES

PERFORACIÓN CIENTÍFICA MARINA EN ZONAS ÁRTICAS RESPUESTA DEL CASQUETE POLAR DE BARENTS AL CAMBIO CLIMáTICO GLOBAL
Període: del 2012 al 2014
Entitat financiadora: Ministerio de Economia y Competitividad
Coordinador: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es

MONTERA

LOS MONTES SUBMARINOS DEL SUR DE IBERIA: TECTóNICA Y SEDIMENTACIóN
Període: del 2010 al 2014
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: Vázquez Garrido, Juan-Tomás (Instituto Español de Oceanografia)
Investigador principal ICM: .
Resum: Veure

Imatge: Belén Alonso
El projecte MONTERA planteja un estudi geològic integral i sistemàtic d'un conjunt de muntanyes submarines presents als margenes continentals del sud d'Iberia (tant al Mar d’Alborán, com al Golf de Cadis), caracteritzats per tenir diferent origen (volcànic, diapìric i/o estructural).

L'objectiu és conèixer els processos i mecanismes que generen la formació d'aquestes muntanyes submarines, i els que afecten a la seva estabilitat i controlen la seva evolució. Per a això, es caracteritzaran 1) la morfologia i tectònica de les muntanyes, 2) l'estratigrafia i sedimentologia del seu recobriment sedimentari i de les zones adjacents durant el Neògen-Quaternari i 3) s'establiran models geològics evolutius del mateix període geològic.

Els investigadors treballaran amb un conjunt de metodologies geofísiques, sísmiques i sedimentològiques: tècniques sísmiques de reflexió (perfils d'alta i molt alta resolució), batimetria multifeix, gravimetria, magnetometria, flux de calor, dragues d'arrossegaments, testimonis de sediment i models matemàtics. Totes les dades i resultats s'integraran en un sistema d'informació geogràfica (SIG).

Els resultats serviran per incrementar el coneixement geològic d'aquests marges continentals, i modelar els processos evolutius de les muntanyes, permetent aplicar les conclusions directament a actuacions de prevenció de riscos geològics i al disseny de plans de contingència. A més, al ser les muntanyes submarines zones d'alta productivitat biològica que alberguen interessants recursos vius i/o habitats d'especial vulnerabilitat, les conclusions del projecte seran peça bàsica en qualsevol valoració d’ecosistemes, sigui per les conseqüències de l'activitat pesquera, sigui per al reconeixement i definició d'àrees marines protegides.

CONTOURIBER

LOS SISTEMAS DEPOSICIONALES CONTORNíTICOS GENERADOS POR LAS MASAS DE AGUA MEDITERRANEA ALREDEDOR DE IBERIA: EVOLUCIóN E IMPLICACIONES AMBIENTALES. EVOLUCIóN NEóGENA-CUATERNARIA
Període: del 2009 al 2013
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es
Resum: Veure

Imatge: Gemma Ercilla
La interacció de les masses d'aigua amb el fons submarí genera trets erosius i deposicionals molt importants. A l'acumulació sedimentària generada pel corrent, se li crida contornites. Aquests dipòsits “contornítics” poden ser de grans dimensions (centenars de quilòmetres) i espessors sedimentaris (centenars de metres), i contenen un valuós registre de la formació i evolució dels nostres fons marins.

L'objectiu principal del projecte CONTOURIBER és l'estudi de l'efecte generat per les masses d'aigua mediterrànies al voltant d'Iberia, la seva evolució i implicació ambiental. Després de la sortida a l'Oceà Atlàntic a través de l'Estret de Gibraltar, aquestes masses d'aigua realitzen un llarg recorregut en fluir cap al nord (fins al Mar de Noruega), oest i sud (fins a les illes Canàries).

L'estudi de dades ja existents així com els obtinguts en dues campanya oceanogràfiques pretenen aconseguir els següents objectius: 1. caracteritzar les estructures geològiques del marge continental i com influeixen (i han influït en el passat) en la circulació de les masses d'aigua. 2. cartografiar, alguns per primera vegada, i determinar com es construeixen els dipòsits contornítics generats per la influència d'aquestes masses d'aigua. 3. determinar la seva evolució en cadascuna de les zones per reconstruir les variacions climàtiques i del nivell del mar i com aquestes influeixen en la circulació marina, passada i present. 4. valorar les possibles implicacions de les masses d'aigua sobre els fons marins, tant en la presència de recursos minerals, com sobre el desenvolupament de geohabitats específics.

El projecte CONTOURIBER és un projecte multidisciplinari, que aborda objectius científics nous en àrees poc conegudes. Les activitats plantejades es troben en el marc del programa internacional Integrated Ocean Drilling Program (IODP) per realitzar sondejos profunds en el Golf de Cadis i oest de Portugal. El projecte CONTOURIBER involucra a un total de 40 investigadors de diferents grups nacionals i internacionals i d'empreses.

COSTEM

DINáMICA SEDIMENTARIA ACTUAL EN LA TRANSFORMACIóN PLATAFORMA-TALUD DEL MARGEN CONTINENTAL DEL EBRO
Període: del 2010 al 2012
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es
Resum: Veure

Foto: Marta Ribó
El projecte COSTEM estudia els processos actuals que controlen la dinàmica sedimentària a la plataforma externa, a les capçaleres de canyons submarins i al talús superior del marge continental de l’Ebre i del Golf de València. L’objectiu principal de l’estudi és ampliar el coneixement dels mecanismes actuals de transport de sediment des de la plataforma cap al talús, i determinar el paper que exerceixen en aquest sistema els episodis energètics com les fortes tempestes o la presencia d’ones internes.

Per dur a terme aquest objectiu, els investigadors pretenen registrar en diverses campanyes oceanogràfiques a bord del vaixell oceanogràfic García de Cid unes sèrie de dades: series temporals dels corrents, dades de concentracions de sediment en suspensió i fluxos de partícules (tant verticals com horitzontals) mitjançant el fondeig d’un trípode oceanogràfic instrumentat i varis ancoratges equipats amb correntímetres i trampes de sediment.

A més a més, es realitzaran periòdicament perfils hidrogràfics per a la identificació de capes nefeloids (capes d’alt contingut de matèria en suspensió), mostreigs de sediments superficials, perfils de sísmica d'alta resolució, mosaics de batimetría amb la sonda multifeix del vaixell i el fondeig de ancoratges dedicat a la mesura d’ones internes.

Amb els científics de l’ICM, també estaran una investigadors de la Universitat de Gent, que aporten el seu equip de sísmica.

SAGASbis

ADQUISICIóN DE DATOS GEOLóGICOS EN EL MAR DE ALBORAN
Període: del 2010 al 2012
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: .
Resum: Veure

Imatge: Belén Alonso
El projecte SAGASbis es proposa estudiar, mitjançant una aproximació multidisciplinària geològica i geofísica, l'evolució recent del marge espanyol i de les conques del Mar d’Alborán, amb l'objectiu de 1) comprendre millor la dinàmica dels processos externs responsables de la morfologia i sedimentació dels marges continentals Sud-Ibèrics 2) analitzar la interrelació entre processos profunds i superficials 3) determinar l'arquitectura estratigràfica en alguns segments del marge i en conques adjacents i 4) caracteritzar les morfologies submarines i la paleosismicitat, prestant especial atenció als sistemes turbidítics i d'inestabilitat sedimentària plio-quaternaris.

La zona d'estudi es troba en una regió en la qual es produeixen considerables terratrèmols i lliscaments submarins, per la qual cosa aquest projecte és de gran interès de cara a dissenyar actuacions preventives i plans de contingència per a riscos geològics i mediambientals. Al mateix temps, l'exploració d'aquesta zona servirà per detectar la presència d'hidrocarburs.

Aquest projecte ha realitzat una campanya geològica dirigida a l'adquisició de dades acústiques i sísmiques del fons marí i a la recollida de testimonis de sediment. L'expedició es va dur a terme al juny del 2010 a bord del vaixell oceanogràfic “Sarmiento de Gamboa”. En aquesta expedició van participar vuit institucions nacionals i internacionals: l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC); l’Institut Geològic i Miner d'Espanya de Madrid (IGME); la Escola Politècnica de Zamora i Universitat de Salamanca (EPZ); l’Universitat de Cadis (UCA); l’Universitat Pierre et Marie Curie de Paris (UPM); l’Universitat de Cambridge (UC); l’Empresa de geologia d'exploració, síntesi i geociències aplicades al subsòl (GESSAL-GAS).

HERMIONE-GEO

HERMIONE-GEO: HOSTPOT ECOSYSTEM RESEARCH AND MAN'S IMPACT ON EUROPEAN SEAS.
Període: del 2009 al 2012
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es
Resum: Veure

Foto: Pere Puig
El projecte Hermione-GEO estudia els processos de dinàmica de sediments als canons submarins de Cap de Creus i Palamós (Fonera) per determinar els mecanismes de transport de sediments a traves del marge continental i diferenciar els processos antropogènics (com per exemple aquells induïts per a la pesca d'arrossegament) dels processos naturals (és a dir, les tempestes i el vessament d'aigua més densa des de la plataforma).

Un dels principals objectius del projecte serà avaluar com els processos de sedimentació poden afectar (positivament o negativament) els ecosistemes marins, i en particular les comunitats bentòniques (que s’estudien dins del projecte Hermione-BIO) i les espècies de megafauna (que s’estudien dins del projecte Hermione RE).

Per dur a terme aquesta tasca, durant campanyes oceanogràfiques en la zona es desplegaran dins dels canons diversos instruments equipats amb mesuradors de corrent amb sensors de terbolesa, temperatura, conductivitat i pressió, juntament amb trampes de sediments. A més a més, s'estudiarà el contingut de mercuri a les partícules en suspensió, als sediments de la superfície, i a les mostres recollides amb les trampes de sediments, per avaluar l'impacte antropogènic (és a dir, la contaminació) associat al transport de sediments des de la zona de la plataforma fins al canó submarí.HERMIONE

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA PESCA DE ARRASTRE EN EL CAñóN SUBMARINO DE PALAMóS
Període: del 2011 al 2011
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

CLIMANT

CAMBIO CLIMáTICO EN LA ANTáRTIDA: UNA APROXIMACIóN DESDE EL ACOPLAMIENTO PELAGO-BéNTICO A LOS EXTREMOS DEL MAR DEL WEDDELL
Període: del 2006 al 2011
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: J. Isla
Correu-e de contacte: islaaticm.csic.es
Resum: Veure

Foto: Enrique Isla
Les plataformes de gel antàrtiques han demostrat ser indicadors d'un canvi climàtic regional ja que la seva desintegració ha coincidit amb una tendència d'escalfament constant en la temperatura mitjana de l'aire. Des de 1995, les seccions A i B de la plataforma de gel Larsen en la costa oriental de la Península Antàrtica han sofert col•lapses i desintegracions relativament ràpides (>3000 km2 en 33 dies), descobrint milers de quilòmetres quadrats de plataforma continental. Des de llavors, poques expedicions han investigat l'àrea i explorat aquest ecosistema recentment accessible.

Amb el projecte CLIMANT volem determinar les característiques ambientals actuals de l'àrea antigament coberta per les plataformes Larsen A i B i identificar la seva relació amb els organismes i el “nou” ecosistema en desenvolupament. Per aconseguir els nostres objectius proposem realitzar una anàlisi multidisciplinària basada en l'estudi dels organismes pelàgics i bentònics a l'àrea recentment oberta a l'exploració.
L'estudi es complementarà amb una comparació entre aquest “nou” ambient i la situació en la plataforma al sud-est del Mar de Weddell, on les típiques condicions d'alta latitud antàrtica acullen una de les biomasses bentòniques més grans de la plataforma continental antàrtica, constituïdes per comunitats amb alta diversitat i estructures espacials complexes. A més, el projecte investigarà la destinació de les comunitats bentòniques de plataforma després de llargs períodes glacials, el qual és un tema escassament estudiat en l’Antàrtida.

Amb el projecte s’espera generar un avanç clar en el coneixement sobre com els ecosistemes antàrtics poden canviar sota la pressió climàtica i sobre l'origen i evolució dels ecosistemes de plataforma continental. Aquesta informació és particularment interessant en un moment en què els recents canvis climàtics en la Península Antàrtica encara presenten un estadi de desenvolupament primerenc i l'amenaça sobre els ecosistemes sota plataformes de gel va creixent.

VENECIA

INTEGRATED SEDIMENTOLOGICAL-GEOMORPHOLOGICAL APPROACH TO MONITOR COASTAL CHANGES. COMPARISON BETWEEN TWO CASE STUDIES: THE BARCELLONA LITTORAL AND THE VENICE AREA.
Període: del 2009 al 2010
Entitat financiadora: Cooperación Bilateral
Coordinador: F.Rizzetto (ISTITUTO DI SCIENZE MARINE (ISMAR), ITALIA)
Investigador principal ICM: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

PROCESOS DE INESTABILIDAD SEDIMENTARIA EN EL MEDIO MARINO

Període: del 2010 al 2010
Entitat financiadora: CSICI3
Coordinador: R. Urgeles
Correu-e de contacte: urgelesaticm.csic.es

ESTUDIO MAGNETOTELúRICO DE LA ZONA VOLCáNICA DE LA GARROTXA (GIRONA) Y DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Període: del 2010 al 2010
Entitat financiadora: CSICI3
Coordinador: X. García
Correu-e de contacte: xgarciaaticm.csic.es

KA-REPSOL

CENTRO DE PROCESADO AVANZADO DE DATOS DE SíSMICA (BARCELONA CENTER FOR SUBSURFACE IMAGING - BARCELONA CSI
Període: del 2007 al 2010
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

MODELIZACION

MODELIZACIóN GEOLóGICA EN 3D DE SISTEMAS DEPOSICIONALES MARINOS PROFUNDOS
Període: del 2007 al 2010
Entitat financiadora: CSIC
Coordinador: .

MEDOC 1

LAS CUENCAS DEL MEDITERRáNEO OCCIDENTAL: UN LABORATORIO NATURAL DE LOS PROCESOS DE FORMACIóN DE MáRGENES CONTINENTALES DE EXTENSIóN
Període: del 2007 al 2010
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

CASCADES

INTERACCIONES ENTRE CASCADAS SUBMARINAS Y ECOSISTEMAS PROFUNDOS
Període: del 2008 al 2009
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

CASCADES 2

CAMPAñA CASCADES 2
Període: del 2009 al 2009
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

SEMINARI

SEMINARIO SOBRE GEOLOGíA, MORFODINáMICA Y GESTIóN DE LA ZONA COSTERA: INVESTIGACIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS
Període: del 2009 al 2009
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

SEDMED

EFECTOS DE RIADAS Y TORMENTAS EN LOS SEDIMENTOS Y METALES PESADOS ASOCIADOS DE UN SISTEMA LITORAL AFECTADO POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y URBANAS
Període: del 2006 al 2009
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

A.C. EVENT SHELF

NUEVAS TECNOLOGíAS EN PALEOSEISMOLOGíA MARINA: CAMPAñA EVENT-SHELF A BORDO DEL BO "GARCíA CID"
Període: del 2008 al 2009
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: E. Gràcia
Correu-e de contacte: egraciaaticm.csic.es

HERMES

HOTSPOT ECOSYSTEM RESEARCH ON THE MARGINS OF EUROPEAN SEAS (HERMES)
Període: del 2005 al 2009
Entitat financiadora: Union Europea
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

KA-CSIC

CSI-CSIC: EL "CENTER FOR SUBSURFACE IMAGING" DEL CSIC, GENERANDO UNA NUEVA VISIóN DE LA ESTRUCTURA DEL SUBSUELO
Període: del 2007 al 2009
Entitat financiadora: CSIC-I3
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

A.C.CASCADES

CAMPAñAS CASCADES
Període: del 2008 al 2008
Entitat financiadora: MICINN
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

OPTIMAL / RESAMME / GESA

INTERREG III C. DETERMINAR CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LOS SUBPROYECTOS OPTIMAL, RESAME Y GESA
Període: del 2006 al 2008
Coordinador: .

RISE

RISE
Període: del 2008 al 2008
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

SAGAS

EL SISTEMA DEL ARCO DE GIBRALTAR: PROCESOS GEODINáMICOS ACTIVOS EN LOS MáRGENES SUD-IBéRICOS
Període: del 2005 al 2008
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: .
Resum: Veure
Aquest projecte es proposa estudiar, mitjançant una aproximació multidisciplinar geològica i geofisica, l'estructura actual i l'evolució recent del sístema de l'arc de Gibraltar (sag), que inclou les conques i marges del mar de Alborán i algerià-balear i el seu entorn, el orògen bético-rifenyo i el prisma de acreción del golf de Cádiz. L'objectiu és arribar a comprendre millor la dinàmica dels processos interns que afecten la litosfera i l'escorça terrestre, la dinàmica dels processos externs responsables de la morfologia, sedimentació i geoambient, i la interrelació entre processos profunds i superficials. Els objectius específics es refereixen a processos i mecanismes que ocorren a diferents escales, i per tant precisen d'enfocs, activitats i mètodes complementaris. El projecte incrementaria la infraestructura geològica i geofísisca en el Mediterrani espanyol i és d'interès per permetre actuacions dirigides a prevenir i dissenyar plans de contingència de riscos geològics i mediambientals en una regió en la qual es produïxen considerables terratrèmols i lliscaments submarins.

RIESGOS GEOLOGICOS

PETICIóN DE AYUDA ECONóMICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DETERMINACIóN Y VALORACIóN DE LOS RIESGOS GEOLóGICOS EN EL AREA DEL HUNDIMIENTO DEL PRESTIGE, VEM-2003, 20093-C03
Període: del 2006 al 2008
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

CONGRESO-EGU

CONGRESO-EGU
Període: del 2007 al 2008
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: C. Rodríguez
Correu-e de contacte: craneroaticm.csic.es

PATAGONIA

PARTICIPACIóN EN LA CAMPAñA ANTáRTICA A BORDE DEL R/V NATHANIEL B. PALMER EN LA PATAGONIA CHILENA Y PENíNSULA ANTáRTICA
Període: del 2007 al 2008
Entitat financiadora: MEC
Coordinador: .

MONITORIZACIóN EN TIEMPO REAL DEL LITORAL DE BARCELONA

Període: del 2006 al 2007
Entitat financiadora: CLABSA
Coordinador: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

COMPARISON OF COASTAL PROCESSES AND MONITORING ACTIVITIES BETWEEN SOME BULGARIAN AND SPANISH BEACHES

Període: del 2006 al 2007
Entitat financiadora: CSIC
Coordinador: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

I3

DINáMICA SEDIMENTARIA EN LA CABECERA DEL CAñóN SUBMARINO DE PALAMóS
Període: del 2006 al 2007
Entitat financiadora: CSIC-I3
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

MOBITROF

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS E INVESTIGACIONES ACORDADOS POR LA COMISIóN DE SEGUIMIENTO DEL EMBALSE DE FLIX
Període: del 2005 al 2007
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

PUDEM

MORFODINáMICA DE PLAYAS URBANIZADAS: INTEGRACIóN DE DATOS EXPERIMENTALES Y MODELOS TEóRICOS. PARTE EXPERIMENTAL
Període: del 2004 al 2007
Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Coordinador: Dr. Jorge Guillén (ICM)
Investigador principal ICM: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

ESTUDIO GEOLóGICO DE ALTA RESOLUCIóN DE SISTEMAS DEPOSICIONALES MARINOS PROFUNDOS

Període: del 2005 al 2006
Entitat financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Coordinador: Belén Alonso Martínez (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: .

EUROSTRATAFORM

Període: del 2005 al 2006
Entitat financiadora: MCYT
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

GOL

CONTEMPORARY SEDIMENT TRANSPORT THROUGH SUBMARINE CANYON HEADS
Període: del 2004 al 2006
Entitat financiadora: OFFICE OF NAVAL RESEARCH
Coordinador: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

MARCONI

RECONOCIMIENTO GEOLóGICO Y GEOFíSICO DEL MARGEN CONTINENTAL NOR-IBéRICO: ESTUDIO INTEGRADO DE LAS CUENCAS SEDIMENTARIAS Y EVOLUCIóN GEODINáMICA DEL GOLFO DE VIZCAYA Y AL CORDELLERA PIRENAICO-CANTáBRICA
Període: del 2002 al 2005
Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Coordinador: Dr. Francesc Gallart (I.Jaume Almera)
Investigador principal ICM: .

MARSIBAL

ESTUDIOS GEOLóGICOS Y GEOFíSICOS INTEGRADOS EN MáRGENES Y CUENCAS SEDIMENTARIAS DEL SUR DE IBERIA (MARSIBAL): ARQUITECTURA Y PROCESOS SEDIMENTARIOS
Període: del 2002 al 2005
Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Coordinador: .

DETERMINACIóN Y VALORACIóN DE LOS RIESGOS GEOAMBIENTALES EN EL AREA DE HUNDIMIENTO DEL PRESTIGE

Període: del 2003 al 2005
Entitat financiadora: ERGAP
Coordinador: Gemma Ercilla (ICM)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

ANAXIMANDER

EXPLORATION AND EVALUATION OF THE EASTERN MEDITERRANEAN SEA GAS HYDRATES AND THE ASSOCIATED BISOPHERE
Període: del 2002 al 2005
Entitat financiadora: U.E.
Coordinador: Dr. Constantine Perissoratis (Institute of Geology and Mineral Exploration)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

EUROSTRATAFORM

EUROPEAN STRATA FORMATION (EUROSTRATAFORM)
Període: del 2002 al 2005
Entitat financiadora: CEE
Coordinador: PHILIP P.E. WEAVER (NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL, UK)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

FORMATION OF CRENULATED CLINOFORMS ON CONTINENTAL SHELVES

Període: del 2002 al 2004
Entitat financiadora: O.N.R
Coordinador: Pere Puig (ICM)
Investigador principal ICM: P. Puig
Correu-e de contacte: ppuigaticm.csic.es

GEOLOGíA RECIENTE DE LA PLATAFORMA EN BAHíA SUR (ISLA LIVINGSTON): ESTUDIO SISMO-ESTRATIGRáFICO Y MORFO-SEDIMENTARIO

Període: del 2003 al 2004
Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Coordinador: Gemma Ercilla (ICM)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

BENSED

CONTROL DE LAS COMUNIDADES BENTóNICAS SOBRE LA RESUSPENSIóN DE SEDIMENTO EN LA ZONA COSTERA MEDITERRáNEA
Període: del 2001 al 2003
Entitat financiadora: DGICYT
Coordinador: J. Guillen (RMR)
Investigador principal ICM: J. Guillén
Correu-e de contacte: jorgeaticm.csic.es

CANONS

ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DE LA DINáMICA DE UN CAñóN SUBMARINO Y SU REPERCUSIóN SOBRE LA ECOLOGíA DEL MARGEN CONTINENTAL DEL MEDITERRáNEO NOROCCIDENTAL
Període: del 2000 al 2002
Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Coordinador: Albert Palanques (ICM)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

ESTUDIO DE LA DINáMICA DE LOS COMPUESTOS ORGANOCLORADOS PERSISTENTES EN LOS SISTEMAS ACUáTICOS CONTINENTALES

Període: del 2000 al 2002
Entitat financiadora: CIRIT y Agencia Catalana del Agua del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

MAGIA

ARQUITECTURA ESTRATIGRáFICA Y SEDIMENTOLOGíA DE LOS MáRGENES Y CUENCAS AL NORTE DE LA PENíNSULA ANTáRTICA: PROCESOS SEDIMENTARIOS DE ORIGEN GLACIAL Y MARINO Y RECONSTRUCCIóN PALEOAMBIENTAL DURANTE EL CUATERNARIO
Període: del 1998 al 2001
Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología- PN Investigación en la Antártida
Coordinador: . (.)
Investigador principal ICM: .

COSMOS

CHARACTERIZATION AND OBSERVATION OF THE SEAFLOOR WITH A NEW MULTI-BEAM FRONT-SONAR SYSTEM
Període: del 1997 al 2000
Entitat financiadora: EC. MAST III
Coordinador: Pierre Cervenka (.)
Investigador principal ICM: .

EUROCORE

EUROCORE
Període: del 1998 al 2000
Entitat financiadora: .
Coordinador: Guy Rothwell (.)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

HYACE

HYDRATE AUTOCLAVE CORING EQUIPMENT SYTEM
Període: del 1999 al 2000
Entitat financiadora: C.E.
Coordinador: Hans Amann (University of Berlin)
Investigador principal ICM: G. Ercilla
Correu-e de contacte: gemmaaticm.csic.es

CONTROL DE METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DEL LITORAL CATALáN

Període: del 2000 al 2000
Entitat financiadora: Agencia Catalana del Agua del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya
Coordinador: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

ESTUDIO OCEANOGRáFICO MULTIDISCIPLINAR DEL MAR CATALANO-BALEAR

Període: del 1995 al 1998
Entitat financiadora: C.I.C.Y.T
Coordinador: Belén Alonso (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: .

STUDY OF THE MUD AND SEDIMENTS CONTAMINANTS DISTRIBUTION IN THE EBRO RIVER

Període: del 1995 al 1997
Entitat financiadora: Junta de Residuos de la Generalitat de Catalunya
Coordinador: Albert Palanques (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

FRUELA Palanques

FLUJO DE CARBONO EN UN áREA DE ELEVADA PRODUCTIVIDAD: CUENCA OCCIDENTAL DEL ESTRECHO DE BRANSFIELD Y ESTRECHO DE GERLACHE, ANTáRTIDA
Període: del 1995 al 1996
Entitat financiadora: C.I.C.Y.T
Coordinador: Albert Palanques (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

VARIABILIDAD GLACIAR-INTERGLACIAR DE LOS GRADIENTES DE TEMPERATURA, LA FORMACIóN DE AGUAS PROFUNDAS Y LA POSICIóN GEOGRáFICA DEL FRENTE SUBTROPICAL EN EL PACIFICO SUR

Període: del 1996 al 1996
Entitat financiadora: C.I.C.Y.T.
Coordinador: Albert Palanques (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

THE SUBMARINE CANYONS OF THE MEDITERRANEAN, AN HABITAT POORLY KNOWN OF HIGH BIODIVERSITY, MEDUSAE COLLECTION BY SEDIMENT TRAPS IN THE PALAMóS CANYON

Període: del 1996 al 1996
Entitat financiadora: C.I.C.Y.T.
Coordinador: Albert Palanques (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

LOS CAñONES SUBMARINOS DEL MEDITERRáNEO, UN HABITAT POCO CONOCIDO DE ALTA DIVERSIDAD: RECOLECCIóN DE MEDUSAS MEDIANTE TRAMPAS DE SEDIMENTO EN EL CAñON DE PALAMóS

Període: del 1996 al 1996
Entitat financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Coordinador: Albert Palanques (ICM-CSIC)
Investigador principal ICM: A. Palanques
Correu-e de contacte: albertpaticm.csic.es

DETAIL RECONNAISSANCE OF THE CATALANO-BALEARIC CONTINENTAL MARGIN WITH AN UNIQUE COMBINATION OF NEW HIGH RESOLUTION TOOLS (SWBS, HIGH RESOLUTION SEISMIC-TOPAS, AND TOBI)

Període: del 1995 al 1996
Entitat financiadora: HC & Mobility Programme European Access to Sea Floor Survey Systems-IOS
Coordinador: . (.)
Investigador principal ICM: .