MCB INICI   DADES     METODOLOGÍA    REFERÈNCIES     DOWNLOAD
            LA MAR CATALANOBALEAR (Mediterrania Nordoccidental)

 Mapa Batimétric


ORIGEN DE LES DADES

Dades de sonda Multifeix publicades pel GRUPO MEDIMAP(**)
(Referències en grís: NO utilitzades en aquesta compilació)

1: Digital Terrain Model from Sezione Geologia Marina, ISMAR Istituto Scienze Marine, Bologna
2: Digital Terrain Model from Ifremer Geociènces Marines, Brest.   "Bathymetric summary of multibeam data (Western Mediterranean)", Editions Ifremer, 1998.  Le Golfe de Lion : Carte Morpho-bathymétrique", Edition Ifremer, 2004
3A : Digital Terrain Model from GRC en Geociències Marines, Universitat de Barcelona. and  Institut de Ciències del Mar (CSIC). Data from R/V Hespérides in the frame of  HC & Mobility Programme European Access to Sea Floor Survey Systems-IOS.
3B : Digital Terrain Model from GRC en Geociències Marines, Universitat de Barcelona EC FPV and FPVI projects, Eurostrataform, Eurodelta and Eurodom, ESF Eurocores pro, West -Med and Spacoma, amd Spanish RTD projecs Grandes and Prodelta.
4: Digital Terrain Model from Multibeam Mapping Group, Instituto Español de Oceanografía, Madrid. "Mapa batimétrico del Mar Balear y Golfo de Balencia, Mediterraneo Occidental", Ediciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001, ZEE Working Group
5: Progress cruise, R/V Le Suroit, 2003, IUEM/Université de Bretagne Occidentale, Brest, as part of the activities carried out within the EC FPV project Eurostrataform.
6: Marajda Cruise, R/V Le Suroit, 2003,  IUEM/Université de Bretagne Occidentale, Brest, and CRAAG, Alger.
7: Digital Terrain Model from Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC y Universidad de Granada.
8: Digital Terrain Model from Unitat de Tecnologia Marina, CMIMA/CSIC, Barcelona.  Data from R/V Hespérides in the frame of Spanish RTD Project HITS and IMPULS and ESF Eurocores WESTMED
9: Medee cruise, R/V L'Atalante, 1995. Laboratoire de Géologie, CNRS-Insu, ENS Paris
10: Several R/V L'Atalante and BHO Beautemp-Beaupré transit data in the Mediterranean Sea. Obs. Oceanologique de Villefranche sur Mer
11* : Digital Terrain Model from Inst. de Ciènces del Mar CMIMA/ CSIC of Barcelona. Data from R/V Hesperides in the frame of ALBA92 Project.
 * These areas in the MediMap Group map are wrongly attributed to institution number 7.

ALTRE DADES AFEGIDES  EN AQUESTA COMPILACIÓ:

A : Model digital creat a partir de l'interpolació de corbes batimetriques del mapes FOMAR del  Inst. de Ciències del Mar (CSIC) i IGME. Fulles: Tortosa, Barcelona y Figueres, publicats pel Ministerio de Industria i dades propies al sud del Delta de l'Ebre.
B : Digital Terrain Model from GEBCO Digital Atlas.
C : Digital Terrain Model from campanya de sonda multifeix d'alta resolució de AOA Geophysics i Fugro.

DADES TOPOGRÀFIQUES:

E::Global 30 Arc-Second Elevation Data Set from USGS (Gtopo30)

LíNIA de COSTA:

Combinació d' EUROSION (CORINE) i ICC


METODOLOGÍA

Processat de les dades:

 

 El setembre de 2005 IFREMER-CIESM han publicat el mapa del grup MediMap. En aquest  mapa es  compilen totes les dades obtingudes amb sonda multifeix a la Mediterrània. Amb aquest  mapa es distribueix el MDT. Aquestes dades,  sens dubte de gran interès per la seva  fiabilitad i extensió son però encara incompletes  per  el mar Catalano-Balear a excepcio del golf de Lleó.

fragment del mapa Medimap

 Per resoldre (temporalment) aquesta mancança corresponent a les àreas de menor fondària s'han recopilat totes les dades existents al ICM i altres fonts, procedents de campanyes de geofísica d'alta resolució i de sonda monofeix de la plataforma catalana bàsicament i s'han combinat les dades procedents de diferents fonts de sonda  multifeix, integrades en el projecte MediMap, per crear una malla básica de treball de 200 x 200 metres. Per les àreas pregones s'han utilitzat les dades del Atlas digital de GEBCO.

Campanyes del ICM utilitzades per la realitzacio del mapa (sols les dades de la plataforma).

 

Ha calgut un maquillat en alguna zona amb contacte de dades de diferentes procedencies. En aquest procés s'ha eliminat una franja de dades del costat de pitjor resolució (digitalitzades o del Atlas digital), sense eliminar mai  les dades de multifeix. A continuació  s'ha creat  un nou model digital en la zona blanquejada condicionant la annisotropia de la cerca de les dades mes properes.
Finalment el  MDT ha estat  degradat per obtenir una malla d'aproximadament 1 quilometre  (700 files x 545 columnes) fins obtenir la mateixa resolució que el mapa del grup MediMap que es coinsidera d'us public.
Tot el processat ha estat realitzat amb el programa Surfer v8.01 de Golden Software.

Geometria de la malla (unitats: Graus)

X Mínim:  -0.50036 X Màxim: 5.7006  X Espaiat: 0.0113853
Y Mínim:  38.4496 Y Màxim: 44.0000  Y Espaiat 0.0079356

DATUM: WGS-84

Diferents documents  finals han estat creats: mapes raster, mapes en formats pdf, corbes de nivell en formats vectorial DXF i de texte.

(*) Aquestes dades amb un espaiat de 1000 metres son distribuides per ús lliure amb el mapa del grup MediMap

 

REFERÈNCIES

Acosta, J., 2003. El Promontorio Balear: morfología submarina y recubrimiento sedimentario; PhD Thesis, Univ. Barcelona

Alonso. B. 1986. El sistema del abanico profundo del Ebro. PH. D. Thesis. Universitat de Barcelona.

Alonso, B. (2000). El sistema turbidítico del Ebro: evolución morfo-sedimentaria durante el Plio-Cuaternario. En Valles submarinos y sistemas turbidíticos modernos (Belén Alonso y Gemma Ercilla, eds), CSIC, Barcelona, p. 91 -112.

Carlos Bas,  Enrique Morales y Manuel Rubio. La Pesca en España: Catalunya. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Juan de la Cierva (ed.). Instituto de Ciencias del Mar, Barcelona 1955. 468 pag.

Canals, M.; Serra, J. i Riba, O. 1983.  Toponímia de la Mar Catalano-Balear. Bol. Soc. Hist. Nat Baleares. v. 1982/2

Grupo de Trabajo ZEE, 2001 Mapa Batimétrico del Mar Balear y Golfo de Valencia (1:500.000) Ministerio de Ciencia y Tecnología - Instituto Español de Oceanografía. I.S.B.N.: 84-931926-8-6   N.I.P.O.: 406-01-007-7

Institut Cartogràfic de Catalunya y GRC en Geociències Marines de la U.B. 2004.Mapa del relleu Submarí de Catalunya 1:250 000. www.icc.es

Medialdea, J., Maldonado, A., Alonso, B., Farrán, M., Giró, S., Díaz, J.I., Vázquez, A. (1986). Mapa Geológico de la Plataforma Continental Española y Zonas Adjacentes. E. 1:200.000. Memoria y Hoja nE 41 y 42. Tarragona. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, vol 1, 79 pp.

Medialdea, J., Maldonado, A.,  Díaz, J.I., Escutia, C., Farrán, M.,  Giró, S., Serra, M., Medialdea, T., y J.T. Vazquez (1989). Mapa Geológico de la Plataforma Continental Española y Zonas Adjacentes. E. 1:200.000. Memoria y Hoja nE 35 y 42E. Barcelona. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, vol 1, 79 pp.

Medialdea, J., Medialdea, T., Vazquez, J.T., Maldonado, A., Alonso, B., Díaz, J.I., Ercilla, G., Farrán (1994). Mapa Geológico de la Plataforma Continental Española y Zonas Adjacentes. E. 1:200.000. Memoria y Hoja n 25 y 25E. Figueres. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, vol 1, 82 pp.

MediMap Group, Loubrieu B, Mascle J. et al. 2005. Morpho-bathymetry of the Mediterranean Sea, CIESM / Ifremer special publications, Atlases and Maps, Two maps at 1 / 2 000 000.

Serge Berné et al. 2004. Le Golfe de Lion : Carte Morpho-bathymétrique, Edition Ifremer