Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

, López L., Guillén J., Puig P. (2020)
Science of The Total Environment, 735, 139482. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139482. (BibTeX: .etal.2020b)
d\'Acremont E., Lafosse M., Rabaute A., Teurquety G., Do Couto D., Ercilla G., Juan C., Mercier de Lépinay B., Lafuerza S., Galindo‐Zaldivar J., Estrada F., T. Vazquez J., Leroy S., Poort J., Ammar A., Gorini C. (2020)
Tectonics, 39, 3, e2019TC005885. DOI: 10.1029/2019TC005885. (BibTeX: d\acremont.etal.2020)
Garcia-Castellanos D., Micallef A., Estrada F., Camerlenghi A., Ercilla G., Periáñez R., Abril J.M. (2020)
Earth-science reviews, 201, 103061. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.103061. (BibTeX: garciacastellanos.etal.2020a)

Projectes