Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

, López L., Guillén J., Puig P. (2020)
Science of The Total Environment, 735, 139482. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139482. (BibTeX: .etal.2020b)
Collico S., Arroyo M., Urgeles R., Gràcia E., Devincenzi M., Peréz N. (2020)
Marine Geology, 429, 106296 DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106296. (BibTeX: collico.etal.2020a)
Cukur D., Um I.-K., Chun J.-H., Lee G.-S., Kim S.-R., Bahk J.-J., Urgeles R., Horoza S. (2020)
Marine Geology, 428, 106282 DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106282. (BibTeX: cukur.etal.2020a)

Projectes