Línies de recerca

TRANSFERÈNCIA CONTINENT-OCEÀ

Anàlisi de processos sedimentaris i establiment de models de transferència de matèria particulada i contaminants associats al medi marí.
 

DINÀMICA LITORAL

Amb una especial atenció als processos relacionats amb la morfologia i dinàmica de les platges, sedimentació en zones deltaiques i processos d'erosió litoral, distribució i valoració de contaminants inorgànics i l'efecte de l'activitat antròpica en el medi litoral.

ELABORACIÓ DE MODELS D'EDIFICACIÓ DE MARGES CONTINENTALS I CONQUES OCEÀNIQUES

Per tal d'identificar mecanismes d'evolució i edificació, mitjançant tècniques geofísiques i d'anàlisi del registre sedimentari, per establir processos a escala...

CANVI CLIMÀTIC GLOBAL

Reconeixement al registre sedimentari de les variacions paleoceanogràfiques i paleoclimàtiques durant el Neogen-Quaternari al medi oceànic, variacions considerades clau per l'estudi del canvi climàtic global.

RISCOS GEOLÒGICS I MEDI AMBIENT

Determinació de les propietats físiques i geotècniques del sediment per l'establiment de models d'inestabilitat per la delimitació d'àrees potencialment inestables i la predicció d'esdeveniments catastròfics en marges continentals i conques.

Publicacions recents

Salvadó J., Grimalt J.O., López J.F., Palanques A., Canals M. (2019)
Science of The Total Environment, 647, 597-605. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.458. (BibTeX: salvado.etal.2019b)
Brackenridge R.E., Stow D.A.V., Hernández‐Molina F.J., Jones C., Mena A., Alejo I., Ducassou E., Llave E., Ercilla G., Nombela M.A. (2018)
Sedimentology, 65, 7, 2223-2252. DOI: 10.1111/sed.12463. (BibTeX: brackenridge.etal.2018a)
Casas D., Pimentel A., Pacheco J., Martorelli E., Sposato A., Ercilla G., Alonso B., Chiocci F. (2018)
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 356, 127-140. DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2018.02.017. (BibTeX: casas.etal.2018a)

Projectes

SLATE se centra a investigar els lliscaments submarins i els riscos geològics associats com a importants riscos naturals que amenacen les infraestruc...
La iniciativa BLUEMED ofereix un marc estratègic per treballar per un Mar Mediterrani sa, productiu i resistent, millor conegut i valorat. Està diss...