Dades

Col·lecció de perfils sísmics i mostres del fons marí

Aquesta base de dades inclou metadades i dades de perfils sísmics de baixa a molt alta resolució i mostres de sediments. Els perfils sísmics estan disponibles prèvia autorització del científic responsable. La base de dades inclou perfils sísmics de les zones marítimes espanyoles obtinguts per altres centres de recerca així com tots els vells estudis sísmics realitzats pel Departament de Geociències Marines. Aquests perfils han estat escanejats i georeferenciats per al seu ús en sistemes informàtics.

12899 Fitxers SEG-Y = 248610 km de registre,  12945 Mostres del fons marí registrades. (X-2017)