Presentació

 

 

La tasca investigadora del departament de Geociècies Marinas del CSIC a Barcelona s'orienta cap a la investigació bàsica capdavantera, així com a la investigació aplicada. Tanmateix s'ha desenvolupat una important infraestructura per l'anàlisi geofísica i sedimentològica, així com un banc de dades, que facilita un tractament posterior i l'intercanvi amb altres institucions científiques.

El personal investigador del Departament de Geociències Marines de l'ICM està integrat per especialistes en l'adquisició i interpretació de dades de: sísmica de reflexió d' alta resolució i multicanal, sonar d' escombrada lateral, sondes batimètriques multifeix, magnetometría, sedimentologia, geoquímica, dinàmica litoral, geotècnia i dinàmica de partícules.

El nostre objectiu general és la comprensió de la dinàmica de sediments, estratigrafia, geomorfologia, geodinàmica i geoquímica que controlen l'evolució dels marges continentals, conques i regions costaneres. Aquest objectiu inclou des de l'anàlisi d'alta resolució de la variabilitat temporal i espacial dels processos sedimentaris en resposta a forces externes, a l'evolució dels riscos geològics en zones costaneres, els marges continentals i conques. A més, s'inclou el desenvolupament de noves estratègies i mètodes per a l'estudi de la dinàmica dels sediments i per a l'estudi de l'estructura i propietats físiques del sòl marí. Aquest coneixement proporciona el suport bàsic per a l'estudi de la vulnerabilitat de les costes, la contaminació marina, infraestructures marines (és a dir, ports, oleoductes, cables submarins, espigons), l'exploració d'hidrocarburs, terratrèmols, sismes submarins, el clima i els canvis del nivell del mar-relacionats climàtiques.

Els investigadors del Departament de Geociencies Marines del ICM lideran 3 Grups de Recerca Consolidats: Grup de processos litorals i oceànics (Dr. A. Palanques), el Grupo de Margenes Continentales (Drª G. Ercilla) i el grup "Barcelona Subsurface Imaging Center" (Dr. C. R. Ranero) reconeguts per l'Agència de Gestió d'ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.