Historia

L'activitat científica del Grup de Geociencies Marines comença a finals dels setanta al departament d'Estratigrafia de la Facultat de Geologia de la Universidad de Barcelona per iniciativa del Dr. A. Maldonado.

Inicialment denominada Unitat de Geologia Marina, estava al 1980 integrada a l'Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera" (ITJA) de Barcelona fins que a l'any 1987 va passar a forma part del Institut de Ciències del Mar (ICM) com un nou departament.

Al any 2006 es crea en el si del departament el Barcelona Subsurface Imaging Group i el 2012 els geòlegs i geofísics marins de la UTM s’incorporen també a aquest grup.

El Grup de Geologia Marina de l'ICM ha desenvolupat una tasca de gran transcendència científica-tècnica, obtenint els seus millors resultats en el marc de grans Projectes de Cooperació Científica Internacional, entre els que destaquen l'Ocean Drilling Program, "InterRidge" o Tredmar impulsats per la Unesco, European Science Foundation i Mast.